MARCIN SOLARZ

Rozmiar: 60606 bajtów

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej Warsztatów Terapii Zajęciowej Żabia 31
w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzonej przez Remigiusza Szczepana Woźniaka
www.wtz.ostrowiec-sw.pl