Za Zasługi dla ZHP


Miło mi jest poinformować, że w dniu 22.02.2014 roku podczas Biwaku z okazji Dnia Myśli Braterskiej z-ca Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP uhonorowała mnie Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

Krzyż został nadany Rozkazem Naczelnik ZHP Małgorzaty Sinicy L.9/2013 z 31 października 2013 roku

Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” jest nadawany instruktorom ZHP, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z Prawa Harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych, za systematyczną i skuteczną pracę motywacyjną.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

  • UWAGA

    Zastrzegam sobie prawo do treści publikowania na tej stronie, kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie bez mojej wiedzy i zgody jest zabronione. Kontakt
  • Moje inprezy z OS odulnopolskie :)